Browse Category by ออนไลน์
ออนไลน์

SEO หมายถึงอะไร รวมถึง สาเหตุ SEO มีอะไรบ้าง

SEO คือ อะไร ? เพราะอะไรธุรกิจออนไลน์จะต้องพึ่ง SEO
สร้างเว็บให้ติดหน้า Google มี 2 แนวทางใหญ่ๆนั้นก็คือ การลงโฆษณากับ Google เรียกว่าการทำ Adwords กับอีกแนวทางหนึ่ง คือที่มั่นคงกว่านั้น แล้วก็ได้รับความนิยม เหมาะสมกับธุรกิจออนไลน์ขนาดเล็ก ทั้งยังยั่งยืนกว่าในระยะยาว ซึ่งก็คือ วิธีการทำ SEO นั้นเอง

Continue Reading