Browse Category by เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ

มารู้จักกับ คอมเพรสเซอร์แอร์กันหน่อย

คอมเพรสเซอร์ (Compressor)หมายถึงหัวใจของระบบปรับอากาศ เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ใช้กระแสไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์แอร์จะทำหน้าที่อัดสารทำความเย็นหรือที่เราเรียกกันว่าน้ำยาแอร์จะส่งตามไปตามท่อน้ำยาแอร์ที่เป็นท่อทองแดง ไปยังเครื่องควบแน่นหรือคอนเด็นซิ่งยูนิต (Condensing Unit) ที่ทำหน้าที่ควบแน่นสารทำความเย็นที่มีแรงกดดันสูง รวมทั้งอยู่ในสถานะที่เป็นไอ หรือเป็นก๊าซโดยการระบายความร้อนออกมาจากน้ำยาแอร์ด้วยพัดลมที่มีไว้สำหรับระบายอากาศ ที่เราเห็นจากด้านนอกตัวคอยล์ร้อนนั้นเอง คือพัดลมที่ไว้รอระบายความร้อน ภายหลังถูกควบแน่นแล้วสารทำความเย็นแรงกดดันสูงจะถูกส่งต่อไปยังชุดเครื่องระเหย หรือคอยล์เย็น(แฟนคอยล์) ผ่านชุดลดแรงกดดัน(แคปทิ้ว หรือเอ็กแพนชั่นวาล์ว) ลดแรงกดดันสูงลงรวมทั้งแปลงสถานะเป็นก๊าซ แถมยังมีอุณหภูมิต่ำลง

เราก็เลยใช้พัดลมในคอยล์เย็นนี่แหละ สำหรับการระบายความเย็นออกมาจากท่อเพื่อปรับอากาศในห้องนั้นให้เย็นลง และก็สารทำความเย็นที่เหลือก็ถูกดูดกลับมายังคอมเพรสเซอร์แอร์อีกรอบ เพื่อกลับเข้าระบบสร้างความเย็นถัดไป เป็นวัฏจักรความเย็นอย่างไม่สิ้นสุดจนกระทั่งคอมเพรสเซอร์จะหยุดปฏิบัติงานนั่นเอง

Continue Reading